Informatie over de inhoud van deze website.
 
Voor alle duidelijkheid wijst Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART ten aanzien van de website
 
Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART met constante zorg en aandacht samengesteld.
Disclaimer is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Hoewel Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART, welke geen eigendom zijn van Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART.
Hoewel Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kinderadviesraadtilburg.nl genoemd KART worden onderhouden wordt afgewezen.